Nuo 2017-01-01 d. keičiasi garantinio fondo įmokų mokėjimo tvarka

2016 gruodžio 7

Nuo 2017-01-01 d. keičiasi garantinio fondo įmokų mokėjimo tvarka

cube

Nuo 2017-01-01 Garantinį fondą administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Garantinio fondo įmokos bus apskaičiuojamos ir mokamos, duomenys apie apskaičiuotas įmokas teikiami laikantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų.

Už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31 įmokos į Garantinį fondą turi būti mokamos į Valstybnės mokesčių inspekcijos prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (įmokos kodu 1961).

Už ataskaitinius laikotarpius nuo 2017-01-01 įmokos į Garantinį fondą mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokesčių mokėtojai, kurie klaidingai sumokės įmokas į Garantinį fondą (įmokas, kurias turės sumokėti Sodrai) į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, galės pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) formą FR0781, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“, dėl klaidingai sumokėtų įmokų susigrąžinimo arba įskaitymo kitoms mokėjimo prievolėms padengti.